Home   BSO

BSO

De kinderen worden op verschillende tijden van school gehaald. Afhankelijk van de tijdstippen en groepsgrootte wordt bepaald of er wordt gewacht tot de gehele groep tegelijk eet en dus op elkaar wacht of dat er in kleinere groepen wordt gegeten direct na binnenkomst. De ontvangende pedagogisch medewerker zorgt er voor dat er fruit en thee klaar staat in de keuken, voordat de kinderen binnen komen.

Wanneer er gekozen wordt om te wachten tot de hele groep compleet is mogen de al gearriveerde kinderen vrij spelen of aan hun huiswerk beginnen. De pedagogisch medewerker mengt zich actief in het spel of biedt hulp aan bij het huiswerk. Zodra de groep compleet is wordt er gegeten.

Wanneer er wordt gekozen om bij binnenkomst te eten blijft de medewerker in de keuken, terwijl de kinderen die al klaar zijn met het eten vrij spelen binnen of in overleg buiten wanneer er voldoende pedagogisch medewerkers en stagiaires zijn om op een oogje in het zeil te houden.

BSO kinderen hebben een hele dag op school gezeten en veel prikkels gekregen. Om deze reden bieden we de kinderen zoveel mogelijk vrij spel aan, waarbij we bewegings en buiten spellen zoveel mogelijk stimuleren. Ook bieden we het actief helpen bij de verzorging van de dieren en de moestuin aan.

In schoolvakanties bieden we een gevarieerd activiteiten programma aan.

De buitenschoolse opvang bestaat uit maximaal 20 kinderen, 2 medewerkers en een stagiaire.

De BSO kinderen hebben een eigen tuin, waar flink geravot kan worden. Er is een direct contact met de tuin van de dagopvang. De moestuin en dierenverblijven grenzen direct aan beide tuinen, zodat de verzorging hiervan regelmatig gezamenlijk zal gaan. Hierdoor komen kinderen van verschillende leeftijden met elkaar in aanraking.

Tarieven en openingstijden

Kinderopvang Op ús Pleats is op werkdagen geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. In overleg kunnen we hiervan afwijken. Wij zijn gedurende het hele jaar geopend met uitzondering van de erkende nationale feestdagen. Op 24 en 31 december sluiten wij om 15.00 uur.

Wij rekenen standaarduren voor de BSO gedurende 51 weken. Wij rekenen met vast af te nemen uren, afhankelijk van de school waar uw kind naar toe gaat. Het uurtarief bedraagt €7,15. De BSO sluit om 18.30 uur. We vragen de ouders de kinderen niet voor 16.30 uur op te halen, omdat de kinderen dan vaak nog maar kort aanwezig zijn geweest en gestoord worden in hun spel.

*Nadat wij een gesprek en rondleiding met u hebben gehad maken wij een offerte voor u, waarmee u op www.toeslagen.nl de exacte uurprijs kunt berekenen.

Voor de 25e van de maand wordt de maandvergoeding voor de volgende maand afgeschreven. Het maandtarief wordt bepaald, door het aantal dagdelen per week maal 51 weken, gedeeld door 12. Komt het kind eens een aantal uren extra, dan worden deze uren opgeteld bij de eerstvolgende maand.

Meer informatie?

Voor meer informatie of het aanmelden van uw kind, kunt u een mail sturen naar info@opuspleats.nl of gebruik het contactformulier.