Home   Peuteropvang

Peuteropvang

In de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Om peuters optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren, ze kennis te laten maken met uitdagende materialen en activiteiten én om de naderende stap naar de basisschool te vergemakkelijken heeft Kinderopvang Op ús Pleats peutergroepen voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Hier worden kinderen een aantal dagdelen per week spelenderwijs gestimuleerd  door deskundige pedagogisch medewerkers, om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren.

Waarom peuteropvang op Op ús Pleats?

  • Een peuteropvang die valt onder de wet kinderopvang. Dit betekent dat u als werkende of studerende ouder/verzorger in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten door de belastingdienst (kinderopvangtoeslag), waardoor de kosten in veel gevallen lager uitvallen dan de reguliere peuterspeelzaal.
  • Omdat wij aan de eisen voldoen die gemeente Opsterland stelt kunnen ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wel gebruik maken van de gemeentetoeslag.
  • Er is vraag naar peuteropvang met een natuurlijke insteek. De natuur heeft zo veel te bieden.
  • Peuteropvang op de boerderij met de vele mogelijkheden van natuurlijk buitenspelen. De buitenruimte prikkelt de fantasie en biedt mogelijkheden om te leren ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen.
  • Ervaring in het werken met onze visie (positief benaderen, ingaan op de behoefte van het kind)  in het KDV en BSO wat door kinderen, ouders en medewerkers als heel positief ervaren word.
  • Opgroeien en spelen met de vele elementen die de natuur biedt.

Wanneer
Van maandag tot en met vrijdagochtend.

Groepen
Er kunnen maximaal 16 kinderen per dagdeel worden opgevangen. Per 8 kinderen is 1 pedagogisch medewerker aanwezig. Iedere ochtend is er een stagiaire aanwezig en een vaste vrijwilliger. Ouders zijn ook welkom om een ochtend mee te draaien.

Tijden

De dagdelen dat we peuteropvang aanbieden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur. Het is mogelijk om verlengde peuteropvang af te nemen.

Vakantieschema 2018/2019

Periode                     Eerste dag                     Laatste dag
Herfstvakantie 23-okt 27-okt
Kerstvakantie 22-dec 6-jan
Voorjaarsvakantie 16-feb 24-feb
Goede vrijdag, Pasen en meivakantie 19-apr 5-mei
Hemelvaart 30-mei 31-mei
Pinksteren 10-jun 10-jun
Zomervakantie 13-jul 25-aug

Kosten

De kosten zijn bruto €28,67 per dagdeel. Het tarief van extra uren is €8,19 bruto per uur. Het bruto-uurtarief dat u bij ons betaald is €8,19 dit is inclusief luiers. Kinderen nemen een eigen tas met fruit en drinken mee.
Nadat wij een gesprek en rondleiding met u hebben gehad maken wij een offerte voor u, waarmee u op www.toeslagen.nl de exacte uurprijs kunt berekenen.

 Aanmelden en informatie

Voor meer informatie of het aanmelden van uw kind, kunt u een mail sturen naar info@opuspleats.nl of gebruik het contactformulier.