Home   Aletha Solter

Aletha SolterAletha Solter is een Zwitsers/Amerikaans ontwikkelingspsychologe. Zij studeerde aan de Universiteit van Genève bij onder andere Jean Piaget, behaalde haar doctoraal fysiologie in 1969 en later een Ph.D. in ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Californië in 1975. Daarna doceerde zij psychologie aan diezelfde universiteit. Solter is een voorstander van een warme aandachtige manier van omgaan met kinderen, waarbij zij als uitgangspunt heeft dat kinderen zelf het beste weten wat ze nodig hebben. Het gaat erom dat ouders/verzorgers en hun verzorgers hun signalen opvangen en die op een goede manier interpreteren.

De opvoedingsfilosofie ontwikkeld door Aletha Solter bestaat uit drie bouwstenen.

1. Hechting bevorderend ouderschap

2. Democratische discipline; opvoeden zonder straffen en belonen

3. Kinderen helpen herstellen van stress en trauma door ontlading van emoties.

Bij Op ús Pleats is de pedagogisch medewerker gevoelig voor de signalen die het kind afgeeft, door goed te kijken naarhet kind en te proberen te begrijpen wat het bedoelt. Ze reageert op de juiste manier op deze signalen. Door o.a. gevoelens en emoties te benoemen en te verwoorden wat een kind ervaart en mee maakt. Ze heeft begrip voor het kind en de situatie waar het in verkeert en ondersteunt het kind hier op de juiste manier in.