Home   Overige zaken

Overige zaken

Veiligheid, hygiëne en huisvesting
Kinderopvang Op ùs Pleats voldoet in alle opzichten aan de eisen van de gemeentelijke verordening en heeft een vergunning van de Gemeente Opsterland. Het kinderdagverblijf word jaarlijks door de GGD geïnspecteerd op veiligheid, pedagogisch beleid, protocollen en hygiëne.De veiligheid van uw kind is bij ons een zeer groot aandachtspunt. Veiligheid voor alles! Daarom heeft kinderopvang Op ùs Pleats voor extra maatregelen gezorgd om de veilige omgeving te allen tijde en op elk gebied te waarborgen. Vanaf de eerste bouwtekeningen is er rekening gehouden met een brand- en kindveilige omgeving volgens het nieuwe Bouwbesluit Kinderopvang. Dit geldt ook voor de speelweide buiten.

Inrichting
In het gebouw is al het elektra boven de 150cm geïnstalleerd en alle leidingen bouwkundig weggewerkt. In het gebouw is vloerverwarming. Hierdoor is de vloer warm voor de ‘kruipertjes’ en kunnen de kinderen zich nooit aan een hete verwarming branden. Alle deurklinken zitten op een hoogte van 150 cm. Tevens zijn alle binnendeuren voorzien van veiligheidsstrippen, dat zorgt ervoor dat kinderen niet met hun vingers tussen de achter- en voorkant van de deur kunnen komen.

Hygiëne
Wij hebben een uitgebreid hygiëne plan met als basis de richtlijnen van de LCHV (Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid). Door het dagelijks invullen van het schoonmaakschema is er een constante controle mogelijk. De vloeren zijn voorzien van pvc, de muren van materialen die makkelijk schoon te houden zijn.

Persoonlijke veiligheid
De speelweide is beveiligd met een afrastering. In verband met de boerderij- omgeving hebben wij besloten dat deze hoogte minimaal 1.50 meter moet zijn in plaats van de vereiste hoogte van 1 meter. Het is zo ingericht dat de kinderen er veilig onder toezicht kunnen spelen. Er is altijd een bedrijfshulpverlener/ EHBO’er aanwezig. Wij hebben afspraken gemaakt met een huisarts in de buurt, die hulp kan bieden in geval van calamiteiten en/of onverwachte medische omstandigheden.