Home   Team

Team

Een vast team met vertrouwde gezichten

Wij werken met een vast team dat werkzaam is op de groepen, en elkaar opvangen bij ziekte en vakantie. Zodoende kunnen de kinderen rekenen op vertrouwde gezichten.

Door de continuïteit die wij waarborgen met de vaste medewerkers ontstaat een veilige en betrouwbare band tussen kinderen en medewerker. Alle pedagogisch medewerkers hebben minimaal als opleiding pedagogisch medewerker niveau 3 en zijn allen in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.

Ook de stagiaires en ondersteunende medewerkers, administratief medewerkers en overige mensen die regelmatig in contact komen met de kinderen, zoals de tuinmannen en partner van Daisy zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag. Wij werken alleen maar met stagiaires die een stageperiode van een jaar of langer moeten doorlopen. Stagiaires zijn altijd boventallig. Hier staat het stagebeleid.

Daisy Put  Eigenaar

Kimberley Koopmans  Pedagogisch medewerker 

Tamara ter Heide  Pedagogisch medewerker

Nynke Idzenga Pedagogisch medewerker

Margreet Broekema  Pedagogisch medewerker

Kjersti Wieldraaijer    Pedagogisch medewerker

Alien Welles  Pedagogisch medewerker

Tjeerdje Voolstra  Pedagogisch medewerker

Silke Seinstra  Pedagogisch medewerker

Quinty de Vries  Pedagogisch medewerker

Maaike Titarsole Administratief medewerker 

Ditte de Wolff  Administratief medewerker