Home   Team

Team

Een vast team met vertrouwde gezichten

Wij werken met een vast team dat elkaar kan opvangen bij ziekte en vakantie. Zodoende kunnen de kinderen rekenen op vertrouwde gezichten. Het actuele rooster vindt u hier. De pedagogisch medewerkers en de pedagogisch medewerkers in ontwikkeling ziet u onderaan de pagina. Als u op hun naam klikt zit u hun functies.

Door de continuïteit die wij waarborgen met de vaste medewerkers ontstaat een veilige en betrouwbare band tussen kinderen en medewerker. Alle pedagogisch medewerkers zijn allen in het bezit van een verklaring omtrent gedrag. Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij calamiteiten kan ingrijpen, daarom is iedereen opgeleid BHV-er en EHBO-er.

Wij werken alleen maar met stagiaires die een stageperiode van een jaar of langer moeten doorlopen. Stagiaires zijn altijd boventallig. Hier staat het stagebeleid.