Home   Aanmelden en plaatsingsbeleid

Aanmelden en plaatsingsbeleid

Aanmelden

Het is verstandig om uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden. Hier kunt u zich aanmelden:

Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact op om de mogelijkheden door te nemen en nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek. Maakt u al gebruik van onze opvang, dan kunt u direct via het ouderportaal een broertje of zusje aanmelden. De plaatsing van een kind is pas definitief wanneer het contract is ondertekend.

Een contract op de kinderopvang of peuteropvang loopt automatisch af op de dag voordat het kind 4 jaar wordt. Het dagopvangcontract wordt niet automatisch omgezet in een BSO contract!

Wilt u behalve kinderopvang ook gebruik maken van de peuteropvang dan moet het kind hier ruim van te voren voor worden aangemeld, dit gaat niet automatisch. Vanaf dat een kind 30 maanden is kan het op de peuteropvang geplaatst worden.

Wilt u na de dagopvang of peuteropvang gebruik maken van de buitenschoolse opvang dan moet het kind hier ruim van te voren voor worden aangemeld, dit gaat niet automatisch.

Ons plaatsingsbeleid

Natuurlijk willen wij het liefst alle kinderen meteen een passende plaats bieden. In de praktijk lukt dat niet altijd. Daar zijn verschillende redenen voor. We hebben bijvoorbeeld te maken met wettelijke voorschriften voor de bezetting van de groep. Daarnaast vinden wij een evenwichtige leeftijdsopbouw erg belangrijk. Soms zijn bepaalde dagen erg populair of is er niet voldoende personeel beschikbaar, waardoor we niet direct aan alle aanvragen kunnen voldoen. 

Wij raden u aan om zodra u de beslissing heeft genomen gebruik te maken van dagopvang, peuteropvang en/of BSO uw kind direct aan te melden. Op alle groepen hebben wij te maken met wachtlijsten.

Onze voorrangscriteria

Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden onderstaande voorrangscriteria.

Voorrang bij kinderopvang Op ús Pleats krijgen:
1. Kinderen die al geplaatst zijn bij kinderopvang Op ús Pleats en hun broertjes/zusjes;

2. Kinderen van eigen medewerkers en kinderen met een sociaal/medische indicatie
3. Geplaatste kinderen die een wijziging of aanvulling op hun plaats aanvragen;

4. Kinderen die nog geen klant zijn bij Kinderopvang Op ús Pleats

Binnen al deze criteria is de aanmelddatum leidend, mits de plaatsingsovereenkomst getekend is.

Wanneer de opvang van het kind nog niet is gestart en ouders de ingangsdatum van het contract willen verlaten of dagdelen willen aanpassen wordt het kind weer op de wachtlijst geplaatst en gelden de voorrangscriteria weer.