Home   BSO

BSO

Bij kinderopvang Op ús Pleats vinden wij het erg belangrijk dat kinderen op vaste groepen door vaste, vertrouwde gezichten worden opgevangen.

Wij werken met een BSO groep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.  In de groepsruimte is een keukenhoekje, een bank waar de kinderen even kunnen terugtrekken of boekjes lezen, een bouwhoek met natuurlijke materialen en een knutselhoek. Deze ruimte wordt op de momenten dat de BSO niet aanwezig is, als peuteropvang gebruikt.

Op de BSO werken wij met thema’s, welke gericht zijn op bijvoorbeeld de seizoenen. In de ruimte staat een thematafel welke helemaal staat ingericht naar het thema van dat moment. De thema’s zijn afkomstig van het peuterplein en ook de peuters werken hiermee. Voor de BSO bedenken onze pedagogisch medewerkers leeftijdsgerichte activiteiten bij deze thema’s

Buitenruimtes

In de tuin van de peuters en de BSO zit een zandbak, een prieeltje Met modderkeuken, een vuurplaats, veel bomen en planten die de kinderen kunnen ontdekken en in de tuin hebben we ook nog een klashok waar de kinderen heerlijk kunnen timmeren, zagen, boren en verven.

De peuter en BSO tuin grenst aan de tuin van dagopvang en de verbinding tussen deze 2 tuinen zijn de moestuin en het dierenverblijf. In deze ruimtes kunnen alle groepen samenkomen om te zaaien, oogsten, voeren, verzorgen en spelen.

Een dagje BSO op de Pleats

Wij werken kindvolgend en willen de kinderen volgend begeleiden in hun ontwikkeling.
Hierbij geldt wel, dat de wil van het kind uiteraard geen negatieve gevolgen voor de gezondheid en of veiligheid mag hebben.
Aangezien de volgorde van het dagritme belangrijker is dan het tijdstip waarop iets plaatsvindt, geven wij geen exacte tijdsbepalingen.

Korte middag (Ma, di, do)

• Ontvangst van kinderen (rond 15 uur)
• Fruit eten en thee drinken
• Buitenactiviteit/ vrij spelen
• Cracker eten
• Vrij spelen totdat de kinderen worden opgehaald (vanaf 16.30 uur)

Lange middag (Wo, Vrij)

• Ontvangst van kinderen (rond 12 uur)
• Tafel dekken
• Lunchen
• Rusten of rustig spelen
• Fruit eten en thee drinken
• Buitenactiviteit/ vrij spelen
• Cracker eten
• Vrij spelen totdat de kinderen worden opgehaald (vanaf 16.30 uur)


openingstijden en tarieven

Kinderopvang Op ús Pleats is op werkdagen geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. In overleg kunnen we hiervan afwijken. Wij zijn gedurende het hele jaar geopend met uitzondering van de erkende nationale feestdagen. Op 24 en 31 december sluiten wij om 15.00 uur.

Bij het ophalen van de kinderen gaan we uit van vaste schooltijden (zie overzicht). In overleg kunnen we bij vakantie, studiedagen, tijdens het wenproces in groep 1 en mogelijk andere redenen afwijken van deze tijden.


Het bruto-uurtarief dat u bij ons betaald is €7,76. dit is inclusief eten en drinken, met uitzondering van dieetproducten.
Om het uurtarief zo laag mogelijk te houden werken wij met standaard dagdelen, zodat u optimaal profiteert van de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag. Nadat wij een gesprek en rondleiding met u hebben gehad maken wij een offerte voor u, waarmee u op www.toeslagen.nl de exacte uurprijs kunt berekenen.
Voor de 25e van de maand wordt de maandvergoeding voor de volgende maand afgeschreven. Het maandtarief wordt bepaald, door het aantal dagdelen per week maal 51 weken, gedeeld door 12. Komt het kind eens een aantal uren extra, dan worden deze uren opgeteld bij de eerstvolgende maand