Home   Emmi Pikler

Emmi Pikler

Emmi Pikler werd in 1902 in Wenen geboren. Ze werd aan het kinderziekenhuis van de Universiteit van Wenen tot kinderarts opgeleid. Professor Von Pirquet en kinderchirurg Salzer waren haar belangrijkste leermeesters. Zij stonden bekend als zeer progressief in hun benadering van jonge kinderen en dat trok studenten uit de hele wereld. De nadruk lag op preventie en op het belang van vrije beweging en spel en op respectvol omgaan met het kind. 

Opvoeding van haar dochter

Toen Pikler in 1931 een dochter kreeg, besloten zij en haar man hun kind nooit te forceren in haar ontwikkeling. Ze wilden haar eigen ritme respecteren en haar vanaf het begin de mogelijkheid geven haar eigen initiatief in beweging en spel te volgen. Emmi Pikler werd bevestigd in haar hypothese dat een kind – wanneer het de kans krijgt te onderzoeken en te leren in zijn eigen tempo – beter leert zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat gestimuleerd of geholpen wordt in haar ontwikkeling.

Begeleiden van ouders

Vervolgens begeleide Emmi Pikler tien jaar lang ouders op de manier waarop zij met haar dochter omging. Wekelijks bezocht ze de gezinnen om hen te begeleiden en concrete aanwijzingen te geven. Ze hielp ouders te vertrouwen op de aangeboren competenties van hun kinderen en het eigen ritme te respecteren. Pikler zag deze kinderen over het algemeen opgroeiden tot vrolijke, nieuwsgierige en coöperatieve kinderen. Dat leidde tot een boek voor ouders, later in het Duits vertaald als “Friedliche Baby’s, zufriedene Mütter”.

Kindertehuis Lóczy

Direct na de tweede wereldoorlog werd ze gevraagd de leiding op zich te nemen van een kindertehuis in Boedapest. Dit tehuis wordt Lóczy genoemd, naar de straat waarin het gevestigd was. Later kreeg het tevens de functie van Nationaal Methodologisch Instituut voor Kindertehuizen.

Emmi Pikler nam in 1946 de leiding op zich van het kindertehuis Lóczy in Boedapest. Ze was ervan overtuigd dat ook in een tehuis kinderen zo verzorgd kunnen worden dat ze zich optimaal kunnen hechten en ontwikkelen. Daarmee ging ze in tegen de toen gangbare inzichten.

De zorg voor kinderen in Lóczy is gebaseerd op vier principes:

  • Het belang van onafhankelijke activiteit voor het kind.
  • Het belang van een hechte relatie met een of meer volwassenen.
  • Het belang van een omgeving die het zelfbewustzijn en het bewustzijn van anderen voedt.
  • Het belang van een goede lichamelijke gezondheid.