Home   Pedagogen en visie

Pedagogen en visie

Kinderopvang Op ús Pleats volgt niet één bepaalde pedagogische stroming maar combineert van verschillende stromingen bepaalde eigenschappen. Onze visie zou in zijn algemeenheid als volgt kunnen worden omschreven:

Een opvang waar de kinderen zich thuis voelen, waar de ouders zich gehoord voelen en er een goede sfeer hangt onder de teamleden.

Bij Op ús Pleats is er volop gelegenheid om gebruik te maken van de ruimte en de vrijheid die het platteland biedt en aan te sluiten bij de (seizoens)activiteiten op de boerderij.

De pedagogisch medewerkers van Op ús Pleats zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin elk kind tot zijn recht kan komen. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en zich in een eigen tempo te ontwikkelen. Respect voor de eigenheid van het kind staat centraal.

We stimuleren de kinderen in het ontwikkelen van goede omgangsvormen zoals het leren luisteren naar elkaar, op je beurt wachten, rekening houden met elkaar, excuses aanbieden, groeten bij binnenkomst en vertrek en letten op taalgebruik.

We vinden het belangrijk dat afspraken en regels worden nageleefd.

Het stellen van grenzen hebben kinderen nodig om te leren wat wel en niet mag. Kinderen leren zich binnen deze grenzen te bewegen.
Soms zoekt een kind bewust de grenzen op. Het kind mag hiermee experimenteren, het hoort bij de ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers benoemen het gedrag wat ongewenst is en geven een voorbeeld van gewenst gedrag in die situatie. We maken afspraken met het kind en maken duidelijk wat de regels zijn en waar de grens is, als een kind hier tegenaan loopt.

Pedagogen

De visie van de opvang is gebaseerd op een aantal pedagogen. Hieronder vindt je deze pedagogen met hun standpunten.